Reisedagbok

Tekst

FØRSTE DEL AV "OVERFARTN".

Jau, dem hadd jaggu meg internætt-førbindels her på Cape Verde også, så det va no bra at eg hadd skevet litt underveis. Her kjæm siste oppdatering:

1.dag, mandag, starta vi ut i fra Porto Mogan Kl. 14.00. Formiddagen gikk med tel siste forberedelsa og lunch på strandpromenadn før vi kasta loss.Før vi starta traff vi Målfrid, Håkon, Jorunn og Arnulf, Margareth og mora, og han Nils Valla. Det va jo som tellaga at vi fikk sei hadet tel dem aille, før vi starta. Vel ute av havna vart kursn satt tel 214 grader. Fræmførr oss hadd vi 800 nautiske mil, langt tel havs, før å kom tel Cape Verde! Tel å begynn med hadd vi oppe både forseil og storseil, men vindn dabba av, og det vart ætterkvært motorseiling, før "dukan" vart tadd ned og motorn tok jobben med å før oss av gårde. Masse delfina holdt oss med selskap ei stund. Mainnfolkan va førnøgd med at det va handla inn ferskmat førr nån daga, og berre gleda seg over telværelsen. Vi hadd førrestn lagt ned feskeførbud, tel ferskmatbeholdninga va ete opp! Skippertn og "fokkeslasken" (han Terje) gav uttrøkk førr at dem grua seg tel byssevakta, ættersom ingen av dem va særlig "bevandra" på det der området. Her såg eg mett snitt tel knaillharde førrhandlinge i forhold tel å slæpp uinna nåkka vakte, da i bytte førr byssetjenest. No ska det berre seiest at de der førhandlingen ikkje ført nå særlig fram, men vi får no sjå ætterkvært, når dem no får auan opp førr "arbeidsførholdan" i byssa ombord! Kain jo hend at pipa får ein ainna lyd ætterkvært, haha! Vi går 4- timers vakte heile døgnet. Så da e det greit å veta at man kan bruk "si" tid tel ka man vil,- om man vil. Mi vakt e i fra 8 - 12, morra og kveld, før så vidt ei grei vakt, men eg ser jo at en del av gjøremålan mine fall utnom den her vakta, så eg e no ikkje heilt ferdig med "førhandlingen" i så måte. Du veit, "potetn" kain brukes tel så mangt. Kokk, baker, klesvasker, bartender og sykepleier kan jo nævnes i så måte. Første kveldsvakta va litt "ækkel", syns eg. Det va steike mørkt, og eg berre skimta bølgan som kom bakanifra. Sku så gjerne ha ønska at det va månskjenn, det ha vøre mykje beire einn den her himmeln som va full av skya!

Dag 2, tirsdag, våkna eg, utrulig nok, av meg sjøl klokka halv 8. Eg va klar førr mi vakt, ætter ein tur på badet førr å få vaska "trøttn" ut av auan, og pussing av "gebisset". No sku det bi godt med ein kaffekopp, og å nyt soloppgangen. Ætterkvært sto skippertn opp, tok seg ein kaffekopp, før han leita fræm sekstantn. Ein gang i tia, hadd han lært seg å bruk ein sådan, og no va det tid førr å leit fræm "rustn" lærdom. Vi ainner to ombord skjønna at det her va ikkje bærre, bærre. Ein teng va jo å læs av solhøgda i forhold tel horisontn (som førrestn mått måles fleire gang, førr å finn det høgeste punktet), nåkka ainna va det når det sku trekkes ifra førr ditt, og lægges tel så og så mykje førr datt. Eg datt fort av lasset, når de her tengan sku innføers i et "lynkurs", førr å sei det sånn. Det va lite vind tel å begynn med, men så auka det på, og vi hadd ein fin seilas med spridde seil.

Dag 3, onsdag. I natt va det litt motorkjøring, det va litt lite vind, og vi trængt å få lada batterian litt. På morran va det full seilføring igjæn, og hadd ein fin seilas med spridde seil og 5-6 knop fart. Eg slo tel å baka rundstøkka, tel stor glede førr mainnakapet, hørtes det ut som. Den her dagen va det skippertn som sku lag middag. Under den der prosessn, va det mykje saftige glose å hør, som førøvrig ikkje egn seg på trøkk. Eg trur det va nåkka med telgjængeligheit tel kjøleskap og tørrvarelager, som va den største "bøygen". Ellers så va det vesst ikkje så godt med fotfæste heller. Eg mått no trækk på smilebandet. Jaja, sånn va det jo berre, og kunstn mått jo vær å gjør det bæste ut av det. Det hadd jo vøre skøy å utfordra med ei brødbaking og, men no sku eg no ikkje dræg det førr langt! Haha.

Dag 4, torsdag. Vi hadd ein fin seilas heile dagen, med kun det eine forseilet oppe, og 5-6 knops fart med vindn bakanifra. Det va ganske mykje bevegelse i båtn, så her va det om å gjør å hold seg i håndtakan rundt omkreng, når man sku beveg seg uinner dekk. Medt på dagen hadd vi telbakelagt 317 nautiske mil, sian vi starta fra Pureto Mogan. Rundstøkkan som eg baka i går, va oppetn, så den her dagen vart det brødbaking. Det gikk vældig bra, sjøl om det va mykje bevægels i båtn. Det som va det værste va å få fyr på steikovn. Vi har ein sånn der parafinovn, kor blussan må varmes opp med rødsprit ( som fylles i ein litn beholder). Det e ikkje bærre bærre å træff med den der rødspritn, når det e så mykje bølga. Og hvis du e så uheldig å søl, så må det tørkes godt opp, før man kan tenn på, ellers resiker man å fyr på heile greia. Eg må berre regn med at ætter fire uke ute på havet, med tel dels mykje bølga, så e balansekunstan menna på høyde med de der folkan som arbeid på sirkus Arnardo! Vi har jo rasjonering på vainnet ombord, sånn at vi tel ei kvær tid veit kor mykje vainn vi har igjæn. Vi har ikkje vainnmåler på tankan, sånn at vi har laga oss eit slags avkryssings-system, førr å vær sekker på at vi ikkje plutselig e fri førr vatn. No lur eg på om vi må lag restriksjona på dasspapiret også! Eg syns det har gådd uinna med dasspapir, og ser førr med at hvis det fortsætt sånn, så det deles ut eit vesst antall tørk, førr kvær gang man ska i den der "avdelinga"!

Dag 5, fredag. I dag passert vi 415 nautiske mil, nåkka som telsvar halvpartn av milan tel Cape Verde. Det her vart behørlig feira med ein litn "Van Gogh" medt på dagen. Og ætter middagen vart det jaggu meg ein Irish Coffee tel dessert. Men så e det jo "freddan" i tellægg, og litt utskeielsa må vi jo tellat oss! No har vi ete opp aill ferskmatn, så i morra får vi endelig lov tel å prøv feskeløkka. Det ha jo vøre tykje skøy å fått ein Vahoo eller ein Dorado på kroken. Eg ha jo aldri sett den der typen fesk, så berre det å få sjå den ha jo vøre trivelig! Fokkeslasken, han Terje altså, har sett to flygefeska i dag. Det seies at Doradoen jakt på flygefeskan, så det her tegna jo godt. Ellers e det lite aktivitet her utpå. Sian vi starta har vi sett to feskebåta, to lasteskip, lys fra nåkka som kanskje va ein seilbåt. Men vi har jo faktisk sett både delfina, flygefesk, ein større fesk som hoppa langt over vainnflata, og 5 -6 fugla som legna på tenna, som vi har heime. Berre at de her hadd mørke fjær. Bi spennanes om vi får fesk i morra. Hvis ikkje, så bi det ainna "gourmetmat" a la hermetikk. Haha. Må førresen berre sei at vindroret har gjort ein kjæmpejobb, og har styra heile veien sian vi starta fra Porto Mogan. Ikkje rart det vart døpt førr "super-Gunn"! Da skippertn tok seg ein tur tel Island, førr ei stund sian, døpt han det der vindroret. Eg vart litt "svartsjuk", men eg ser jo kefførr det ha fådd navnet. Heilt utrulig. Enn hvis vi ha måtta stådd å styra heile tia,-huff være det ha vøre slitsomt.

Dag 6, lørdag. Nok ein dag med nydelig soloppgang og fin seilas. I dag e det akkurat ein måned tel julaftn! Vindn har dreia litt og kjæm litt meir nordanifra. Kun forseil sætt opp på babord side, og fortsatt 5 - 6 knops fart. I går fikk vi endelig lasta ned Grib -file (Pocket grib) via satelittelefon, så no har vi værmelding førr 3 daga. Det ser ut tel at det bi samme fine vindn i aille fall tel søndag. Regn med at vi når Cape Verde på nattmorran på tirsdag. Vi ha plagdes ein del med å få lasta værmeldinge. Det kræves full dekning på satelittelefon, ellers bi det ikkje nåkka resultat. Får berre håp at vi har gode førhold på neste etappe, som jo bi den lengste og tar ca 3 uke. I skrivanes stund, så har eg kveldsvakt, mainnfolkan ligg å søv seg opp tel si vakt litt seinar. Her e flott månskinn, og havet ser ut som sølv. Masse stjerne på himmeln, og ein flott seilas på rundt 5,5 knop. At det går an å vær så heldig med seilasn! Storseil og forseil e sætt på babord side, og vi styr 222 grader. Vi prøva oss på å fesk i dag, men der vart ikkje nåkka fangst. Ke det kuinn va skaft? Eg lur no på om det kan ha nåkka med "haille" å gjør. Ha no hørt at det sku ha nåkka å sei! Jaja, ikkje veit eg. Skippertn diska opp med spagetti og kjøttsaus istedn, og det va godt det og. Ps. I dag starta ARC, seilasen fra Las Palmas og over tel Karibien. Det e nok mange som e spent på den der seilasn. Sku ha vøre arti å vøre det oppe, å sett på startn. Det va sekkert litt av et skue, med aill de der seibåtan uttaførr havna! Dag 6, søndag. Fin seiling i dag også. Nåkka minner vind, så mainnfolkan har heisa både forseil, kutterseil og storseil. Vi begynn no å nærm oss Cape Verde, og eg trur dem va redd førr at vi ikkje sku rekk fram før det vart mørkt i morra, sånn at den der ankerdrammen sto i fare førr å bi nåkka utsætt. I 2- tia i dag hadd vi igjæn 148 nautiske mil. Det vil sei at hvis vi klar å hold ei gjennomsnittsfart på 5,5 knop, så kansje vi rekk fræm før det e mørkt i morrakveld. Fokkeslasken (Terje) ha skjønna det der, at det må gjøres ein innsats førr nåkka "gevinst" bi delt ut, så han heiv seg rundt å skrubba dækket. Da smaka det nok godt med ei øl ætterpå, tenk eg! Ellers e vi enig i at det ska vær lite servering av alkohol, så længe vi e uinner veis. Da vi sku dræg inn feskesnøret i går ættermiddag, hang det jaggu meg ein gullmakrell på kroken. Den va førr litn tel at det vart middag av den, så vi slæppt den ut i havet igjæn. Lite vind utpå kveldn, så det vart litt motorkjøring.

Dag 7, mandag. Nydelig vær i dag også. Da eg kom på vakt i morrest, kuinn eg sjå ei av Cape Verde-øyen langt der framme. No e vi kommen adskillig nærmar, og no ser vi i alle fall fire øye. Klokka e no ca 6 på ættermiddagen, og vi har ca 27 nautiske mil igjæn. Vi såg at vi ikkje villa rekk å kom fram før det va mørkt, så vi heisa spinnakker og berre seila saaaaaakte restn av dagen på den litte vindn som va. No e det så og sei vindstille, og han Janmar tar jobben den siste bitn. Får håp at det bi fint månskinn i kveld, og at vi finn oss ein fin plass å slæpp ankeret. Så får vi heller gå inn i havna i dagslys i morratidlig. Vi fikk hør at kun skippern hadd lov å gå på land, førr å sjekk inn. Eg syns eg ser førr meg skippertn, oppstramma, nybarbert og med "båtmappa" uinner armen, i stram giv akt og klar tel innsjækking! Vi ser at dagan går, og at det ikkje bi nåkka lang stopp på Cape Verde. Vi har jo løst tel å vær "over dammen" før jul. Vi tar sekte på å feir jula i Bequie, så vi regn med at vi bi å seil rætt dit. Eg må berre sei at eg ha vøre spent på korsn det sku vær å vær utpå havet, i mange daga utn å sjå land. Men, det ha gådd berre godt. Så eg trur no også at næste etappe berre bi å gå godt!

Ankom Cape Verde i går kveld, men lå utpå reia her og venta tel det vart dagslys, sånn at vi kuinn gå inn i havna. Noe vi vel førtøyd, men det e mykje bevegelse her, og båtan jaga fræm og telbake! Skippertn ha vøre på land og sjekka inn, så no ska vi opp i "streetn" å sjækk forholdan!