Reisedagbok

REFLEKSJONA.

Jaja, no har vi støtte her å prata om teng som ha skjedd, og kommen fræm tel at det her e jo teng som vi kjæm tel å husk. Vi har jo kommen langt avgårde, og har hatt mange flotte opplevelsa underveis. Vi ha trøffe mange trivelige menneska, og har kosa oss heile veien. Så, essensen her e at man må prøv å tenk positivt, og lager de her opplevelsan sånn at vi har nåkka å prat om når vi kjæm på gammelheimen. Vi e jo på tur, og det e jo turn som e målet førr oss. Kvær dag ha vøre spennanes, og hvis vi sammenlegn de her opplevelsan med korsn det e å gå på arbeid, gå på butikken å handel og heim å lag middag, så e jo det vi ha opplevd så langt heilt fantastisk! Vi har jo ingen grunn tel å "heng med surleppa", men vi vil gjør det beste ut av kvær einaste dag!I dag e det utfordringe, i morra e det minna.