Om båten

Seilbåten vi ska fær på tur med, e ein Hero 101 som e bygd i 1984. Den e litt over 10 meter lang, og ca 3 meter brei, på det breieste. Båtn smaln av i begge endan, men e smalest fremme Haha.
Han Stein ha vøre på mange tura med Paquita, og har montert utstyr ombord, etterkvert som han har sett behovet førr det førskjellige. Heldigvis førr det, ellers e eg ikke sekker på om vi hadd kommet oss av gårde på den her turen i år. Vi har erfart at teng tar tid, - mykje lenger tid enn vi trudd.

VARME:
Vi har ein Dickenson diesel/parafinovn ombord. Den bruk ikke strøm, og e med på å skap ein koselig atmosfære ombord med kos og varme, når vi ha ankra opp i ei bukt. Eg lik den spesielt godt førr at du kan sjå varmen, og det gjer ein slags "peis - kos".
I tellegg har vi ein Mikuni varmluftsovn. Den gjer utrulig mye varme, og e lett å start opp. Det e berre å trøkk på en knapp. Bakdelen med den her varmekilda, e at den bruk forholdsvis mykje strøm. Men, den ha vøre super når vi ha seila om vintern, da vi ofte har hatt den i gang underveis. Det har vøre deilig å hatt muligheita tel å gå under dekk å varm seg litt, på kalde daga.

STRØM:
Det e montert vindgenerator ombord. Den lever en god del støm, men skippern ha vøre mesførnøgd med at den bråka ganske mykje. Så no har vi kjøpt nye blad, blåe fine blad som heita silent blades. Dem har vi ikke fått montert, men det kan vi førhåpentligvis gjør underveis.
Vi har også kjøpt et solcellepanel. På max så levert det nok tel å hold i gang kjøleboksen, men vi ser at vi ønsk å ha nåkka større ombord etterkvært.

VANN:
Vi har to vanntanka ombord som rom ca 200 liter. Vi ha prata om korsn vi sku sekker oss imot lekkasja. Etter litt prating frem og telbake vart vi enig om at det kuinn vær lurt å tapp vatn på en dunk med tappekran, førr å bruk av den. Da slæpp vi å ha pumpa tel vannet ståanes på heile tia, i tillegg tel at ein ainna gevinst villa vær at vi villa få en beire kontroll på kor mykje ferskvann vi bruka/har igjen.

DUBBEDITTA:
Det e montert en Nasa AIS, som funger bra på den måten at vi kan legg inn alarmsone rundt egen båt og at den bruk lite strøm. Den tar imot posisjon om ainner båta, men den send ikke informasjon om vårres posisjon ut. Radarn ombord gjer oss informasjon om nån båta, men dessverre ikke aille. Men, så e det jo sånn at AISn og Radarn på ein måte utfyll kværainner, så det e vi kjæmpeførnøgd med.
Værfaksradioen e fin å ha. Den tar inn værmelding via pc, men minuset e at det kan skje at det e mye "støy", nåkka som gjer uoversiktlige bilda.
Apropo værmeldinger, erfaringer ha vist at det kan vær vanskelig å oppfatt alt som blir sagt på radioen, gjerne på Engelsk i tellegg. Så, skippern har bruka ein liten hendig båndopptaker tel det formålet. Da kan vi hør værmeldingen så mange gang vi vil, og har dermed større forutsetning tel å få med aille detaljan.
Vi har også eckolodd i båtn. Det e heilt supert! Vi ser fesk på grunnan, og vi kan sett på alarm , når vi går mot land eller e usekker på dybde. Alarmen vil da gå, når vi går under alarmgrensa som f.eks e satt tel 20 meter.
Inverter e et instrument som omform fra batterispenning tel 220 V. Det e det som vi får ut av veggen heime. I vårres båt e den her dubbedittn nødvendig førr TV, DVD speller og symaskin og lading av føskjellige ainner dubbeditta.

STYREMEKANISMA:
Vi har autopilot ombord. Den funger bra, sjøl i ganske heftig sjø. Men, den bruk jo litt strøm. I tellegg har vi vindror, som ikke bruk strøm. Vindror e ein slags autopilot, som bruk vinden som ein slags styremekanisme. Skippern e så førnøgd med det her vindroret, at han har døpt det "Super Gunn". Det må jo vær meint som ein hyllest tel den trufaste "ror - kjærringa" som han e gift med. Trur ikke du også det?

KOMFYR:
Ombord e det ein Tylor parafinkomfyr. Den har to kokebluss og et bluss inni steikovnen. Vi har goe erfaringe med den her ovn, og har baka både brød og rundstøkka ombord.

KJØLEBOKS:
Kjøleboksen har fått montert ny kompressor, da den gamle takka førr seg førr berre nån få daga sian.

KART:
I tellegg tel meir papirkart, har vi også komplettert med kartprogram på Pc og 1 Ipad. Vi har en liten håndholdt kartplotter, men på denne er det kun kart for Nord - Europa. Hvis vi sku kjøp fleire kartbrikka, kom det tel å kost oss runt om 7500, - krona. Vi fann ut at da kunne jo eg like godt kjøp meg ein Ipad, og kartprogram tel den. Det villa bi sånn ca det samme i forhold tel pris. Så no har vi alså med oss to Ipada. Sekstant e og med på turen. Skippern kan, ved å ta solhøydn og sjå på klokka, finn ut kor hen vi befinn oss. Som han sjøl sei: "Eg gler meg tel å lær meira!"

SEILMULIGHETA:
Paquita har rulleforseil. Det syns vi e heilt supert, og det ha nok vøre det mest brukte seilet hittel. Det e enkelt å betjen, ettersom det berre e å reduser/rull inn litt, når vinden bi hæftig. Det e motert kutterstag, i bakkant av rulleforseilet. Det her staget gjer oss muligheit tel å seil med spridde seil (et seil ut til kver sia), i medvind. Når det er sterk kuling og motvind, e der her seilet fint å bruk. Det her kutterstaget gjør at vi også kan krok på et bittelite stormseil på ca 5m2 hvis det e nødvendig.
Båten har også et baugspyd, som gjør at vi kan rull ut en stor genoa. Spinnakker har vi også i seilgarderoben. Det e et seil som står ut som ein stor ballong frammom båten. Eg syns det e litt skummelt med det her seilet, i de telfellan at vinden e ujevn og eg e redd førr at den her ballomgen ska klapp ihop og havn under båtenDe seilan eg har snakka om no, e seil som heises fremførr masta.
Og så har vi jo selvfølgelig storseilet, det e det seilet som heises bak masta. Det her seilet har tre rev. Det betyr at vi har tre muligheita tel å reduser seilstørrelsen.
Fall, skjøter og reveliner er tau som brukes tel å heis/ta ned seil, gjør seil mindre, stram og slakk ut seil. Aille de her tauan betjenes fra Cockpit (plassen bak på båten, der vi står litt nedi når vi f.eks. styrer båten). Vi slepp altså å gå frem på dekk i store bølga førr å drøg i tau.
Det e montert Kick, som gjør at vi kan stramme bommen/storseilet ned mot dekk på båten. Alle vaiera og seil e skifta. Så da sku det meste vær i orden også her.

MASTETRINN:
Trinn i masta ha vist seg å ha vøre kjæmpejæft. Da har vi muligheit tel å klatter opp førr å utfør eventuelle reperasjona der oppi høgda. I tellegg e det jo en flott utsekt der oppi, skikkelig "fuggelperspektiv".

LANTERNER:
Vi har selvfølgelig både akterlanterne, sidelanterner og topplanterne som funger. I tillegg har vi ei LED topp/ankerlanterne under montering. Den her valgt vi å monter førr å spar strøm når vi seil og når vi ligg førr anker i ei eller ainna uthavn.

ANKERVINSJ:
Vi har elektrisk ankervinsj, som kan betjenes både fra Cockpit og framme på dekk.
Drivankeret vi har om bord e av typen Sea Breake. Den ser ut som en avlang pose, og som ska funger som et drivanker. Vi vil prøv det her ved første anledning, og kjæm telbake tel saken ved seinar.

SIKKERHETSUTSTYR:
Vi har selvfølgeli redningsvesta, og vi har kastelina i fall nån sku dett over bord. Men, det ska ikke vi. Vi ha tenkt å sekker oss sånn at vi e på den rette sia av rekkestøtten.
Over Sprayhooden e det bøyla førr å hold seg i, når man må opp på dekk. På langs, medt i båtn, e det satt opp sekkerhets- tau fra Sprayhood og fram mot masta. Videre derfra og fram i bauen. Det her tauet e festa ca en halvmeter over dekk. Det gjer en mulighet tel å krok seg fast når man må frem på dekk. Når man så bruk forholdsvis kort lina fra redningsvest og tel kroken du gjør deg fast med, e det ikke mulig å dett over bord, førr at det her sekkerhetstauet e festa langt inn på dekk.
Paquita e utstyrt med redningsflåta som etter omtale ska rom 6 persona. Den her har isolert dørk (bunn), som gjør at man kan ræk rundt også i Norskehavet, uten å frys ræva av seg, hvis man sku vær nøgd å gå ombord der.
Vi har en "Grab bag" ståanes lett telgjengelig, hvis det sku bi nødvendig å evakuer i redningsflåta i full fart. Den bagen e vanntett og innehold nødvendig sekkerheitsutstyr som nødraketta, VHF, nødpeilesender, vann, nødrasjona, medisina og ainner personlige teng som pass, kredittkort/penga. 3 overlevingsdressa har også fått plass om bord. Som dokk skjønn, ha vi tenkt mykje på sekkerheita om bord.
Brannteppe og brannslokkingsapparat er også med. I motorrommet har vi Co2 slukking. Ellers har vi 3 -4 små skumapparat.

KOMMUNIKASJONSMULIGHETA:
Ipad og Pc som vi har med oss har internettelgang. Men, det e jo begrensa områda førr bruk av det her, på den turen vi ska på. VHF har vi, men heller ikke med den følt vi at det va nok. Så vi investert i satelittelefon av typen Iridium 9555. Vi har ikke testa den enno, men det får du hør om seinar, når den e tatt i bruk.

GUMMIBÅT:
Suzumar 260 gummibåt med 4 HK Yamaha påhengsmotor blir også med på turen.